Tag Archives: Tuyền dụng nhân sự

Công ty Ba Làng thông báo tuyển dụng nhân sự

Với quy mô ngày càng phát triển, Công ty  Ba Làng TH thông báo tuyển dụng...

Công ty Ba Làng tuyển dụng nhân viên thị trường

Để phục vụ cho nhu cầu phát triển thị trường khu vực Tp. Thanh Hoá...

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Công ty TNHH chế biến hải sản Ba Làng TH l Thông báo tuyển dụng...

Công ty Ba Làng tuyển dụng nhiều vị trí

Với quy mô ngày càng mở rộng, Công ty  Ba Làng TH thông báo tuyển...

Liên hệ