Category Archives: Cộng đồng

Doanh nhân xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nước mắm Ba Làng Tuyến Hoà

Từ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, Công ty TNHH chế biến hải sản Ba...

Hiệp hội nước mắm Do Xuyên Ba Làng xây dựng Nhãn hiệu tập thể

Làng nghề nước mắm Do Xuyên – Ba Làng được hình thành từ đầu thế...

Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021 là người nắm bí quyết làm nước mắm đặc sản Ba Làng

Nói đến nước mắm người dân xứ Thanh luôn nhắc đến thương hiệu Ba Làng...

Anh Nguyễn Văn Tuyến giữ nghề sản xuất nước mắm Ba Làng truyền thống

Nhờ mô hình sản xuất nước mắm Ba Làng truyền thống, anh Nguyễn Văn Tuyến,...

Liên hệ